Wednesday, 12 December 2012

Environment activities

In 4th grade we have talked about the environment and how to manage our waste.
We have played these games and you can play some more at home.
Have fun!

       

You can learn how to recycle with this online game.
Remember: paper with paper, plastic with plastic, cans with cans, ...

Wednesday, 5 December 2012

Pla Plurilingüe

Benvolgudes famílies,

aquest curs 2012/2013 al nostre centre començam a implementar el Projecte del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe. 


El nostre Projecte vol arribar a millorar la competència comunicativa i intercultural dels alumnes de Primària del nostre centre en les llengües catalana, castellana i anglesa. Per a aconseguir aquest objectiu creim que el referent metodològic AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) és el més adient pel que fa al aprenentatge de la llengua estrangera, ja que la llengua s'empra per a aprendre i per a comunicar-se, i no focatlitza tant en la forma, sinó que la fluidesa passa a ser més important que l'exactitut en l'ús de la llengua.

El projecte tendrà com a eix temàtic el medi ambient i la sostenibilitat. Més concretament, s'impartirà l'àrea artística de Plàstica en Llengua Anglesa als cursos de primer cicle (1r i 2n), en els que es treballaran maneres de reduir, reutilitzar i reciclar residus per a fer les nostres creacions. Als cursos de segon i tercer cicles (3r, 4t, 5è i 6è) es treballarà una part del temari de l'àrea de Coneixement del Medi també en Llengua Anglesa i mitjançant el nostre projecte d'Hort Ecològic Escolar.

A banda d'aquestes dues àrees, s'acabaran de completar els horaris fins a tenir un mínim de cinc hores setmanals de cada llengua amb sessions de lectura i audicions en les diferents llengües del pla, de manera que els alumnes tendràn contacte diari amb aquestes tres llengües.

En aquests contextos hem considerat que implicar-nos amb el Pla Plurilingüe dins aquestes àrees ens suposa un trampolí perfecte per a augmentar les hores dedicades a la llengua anglesa impartint conceptes d'àrees no lingüístiques, a més de ser una manera molt motivadora i pràctica que afavoreix que l'aprenentatge sigui molt més enriquidor per als alumnes.

Aquí teniu una mostra del que hem començat a fer aquest trimestre.