Wednesday, 5 December 2012

Pla Plurilingüe

Benvolgudes famílies,

aquest curs 2012/2013 al nostre centre començam a implementar el Projecte del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe. 


El nostre Projecte vol arribar a millorar la competència comunicativa i intercultural dels alumnes de Primària del nostre centre en les llengües catalana, castellana i anglesa. Per a aconseguir aquest objectiu creim que el referent metodològic AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) és el més adient pel que fa al aprenentatge de la llengua estrangera, ja que la llengua s'empra per a aprendre i per a comunicar-se, i no focatlitza tant en la forma, sinó que la fluidesa passa a ser més important que l'exactitut en l'ús de la llengua.

El projecte tendrà com a eix temàtic el medi ambient i la sostenibilitat. Més concretament, s'impartirà l'àrea artística de Plàstica en Llengua Anglesa als cursos de primer cicle (1r i 2n), en els que es treballaran maneres de reduir, reutilitzar i reciclar residus per a fer les nostres creacions. Als cursos de segon i tercer cicles (3r, 4t, 5è i 6è) es treballarà una part del temari de l'àrea de Coneixement del Medi també en Llengua Anglesa i mitjançant el nostre projecte d'Hort Ecològic Escolar.

A banda d'aquestes dues àrees, s'acabaran de completar els horaris fins a tenir un mínim de cinc hores setmanals de cada llengua amb sessions de lectura i audicions en les diferents llengües del pla, de manera que els alumnes tendràn contacte diari amb aquestes tres llengües.

En aquests contextos hem considerat que implicar-nos amb el Pla Plurilingüe dins aquestes àrees ens suposa un trampolí perfecte per a augmentar les hores dedicades a la llengua anglesa impartint conceptes d'àrees no lingüístiques, a més de ser una manera molt motivadora i pràctica que afavoreix que l'aprenentatge sigui molt més enriquidor per als alumnes.

Aquí teniu una mostra del que hem començat a fer aquest trimestre. No comments:

Post a Comment